Царина

Дозволете им на нашите царински декларанти да ве водат низ овој сложен процес, заштедувајќи ви време и обезбедувајќи успешен транспорт и испорака на вашата стока до крајната точка.

Царинењето е сложен и постојано променлив процес придружен од строги - правила, прописи и процедури.

Нашите царински декларанти се со повеќегодишно искуство и знаење за сите правила прописи и регулативи. Тие континуирано ги следат сите промени во областа на царинењето на стоката, за успешно справување со сите предизвици во областа на царинските постапки. Воедно, можеме да ги обработиме сите цариснки документи и прецизно и точно да ги пресметаме царинските трошоци.

Специјализирани сме за транспорт на текстил, но исто така вршиме превоз и на секаков тип на карго, палетизирана и непалетизирана, опасни материи-АДР, збирен транспорт и комплетни утовари. Боми10 Логистик е водечка компанија во Македонија кога станува збор за транспортот на текстилна конфекција.Располагаме со повеќе од 30 приклучни возила за овој вид на транспорт кои се специјално опремени за превоз на висечка конфекција.

Во рамки на царинското посредување и застапување,

БОМИ 10 ЛОГИСТИК

Ви ги нуди следните услуги:

За горенаведените постапки ги поседуваме сите потребните банкарски гаранции за пуштање на стока во слободен промет и транзит и вршиме плаќања за сите видови прегледи, административни такси со цел да се намали времето на чекање и стоката што побргу да стигне до крајната цел.

Побарајте Понуда

Нашата цел е да го поддржиме растот на компаниите кои не избираат за свои соработници. Континуирано вложуваме напори да одговориме на потребите на нашите клиенти и се фокусираме да одговориме на сите барања за подобрување.