Јавен Царински Склад

Боми 10 Логистик располага со сопствен Јавен Царински Склад (ЈЦС БАРД ЛОГИСТИК ) во Скопје со вкупна површина од 7000 квадратни метри затворен магацински простор и 2000 квадратни метри отворен магацински простор,

Боми 10 Логистик располага со сопствен Јавен Царински Склад , целосно покриен со видео надзор, како и Царински Магацин во Куманово со вкупна површина од 26.000 квадратни метри од кои 3000 квадратни метри затворен магацински простор.

ЈЦС Бард логистик - Скопје и Царинскиот магацин во Куманово

 ги нудат следниве услуги: