3PL

Логистика од трета страна, или 3PL, е услуга обезбедена од трети компании кои се специјализирани за логистика и управување со синџирот на снабдување. Овие компании нудат низа услуги, вклучувајќи транспорт, складирање, управување со залихи и шпедиција, меѓу другото.

Примарната цел на давателите на 3PL е да ги оптимизираат логистичките операции и да ја подобрат ефикасноста на синџирот на снабдување, што на крајот ќе им помогне на бизнисите да ги намалат трошоците и да ја подобрат својата крајна линија.

Една од клучните предности за работа со давател на 3PL е способноста да се нарачаат логистичките операции на компанија со експертиза и искуство во областа. Ова може да им помогне на бизнисите да ги избегнат трошоците за инвестирање во сопствената логистичка инфраструктура и персонал, а исто така да имаат корист од експертизата и искуството на трета страна.

Давателите на 3PL нудат ефикасни решенија кои можат да се прилагодат на променливите деловни потреби, без разлика дали се работи за проширување на нови пазари или справување со ненадејно зголемување на побарувачката. Со работа со давател на 3PL, бизнисите можат да имаат корист од заштеда на трошоци, подобрена ефикасност, подобрена услуга за клиенти и глобален досег, меѓу другите предности.

Придобивки од 3PL (third-party logistics) услугите: