Автомобилска

За да се осигураме дека сите компоненти се на вистинското место, во вистинско време, обезбедуваме стабилни и одржливи логистички решенија за автомобилската индустрија.

Работејќи со доверлив и искусен логистички парнер како што е БОМИ 10 ЛОГИСТИК, добивате целосно оперативен и рационализиран план за синџирот на снабување во автомобилската индустрија.

Доколку креирате нов синџир на снабдување или имате потреба од помош за оптимизирање на постоечкиот, конктатирајте не.