Кариера

Боми 10 Логистик своите почетоци ги бележи токму во оваа дејност-транспортот. Започнува во далечната 1987 година со еден транспортен камион за да во континуитет значително го зголемува овој број.