Складишта

Боми 10 Логистик располага со сопствен Јавен Царински Склад (ЈЦС БАРД ЛОГИСТИК ) во Скопје и Царински Магацин во Куманово ( БОМИ10 ЛОГИСТИК ) располага со вкупна површина од 7000 квадратни метри затворен магацински простор и 2000 квадратни метри отворен магацински простор, целосно покриен со видео надзор. Царински Магацин во Куманово со вкупна е со површина од 26.000 квадратни метри од кои 3000 квадратни метри затворен магацински простор.


ЈЦС Шпед-Скопје и Царинскиот магацин во Куманово ги нудат следниве услуги:


  • Складирање на секаков вид стока
  • Локална дистрибуција
  • Пакување, распакување, етикетирање, препакување
  • Претовари, манипулација и комисионирање
  • Царинско посредување, реекспорт и пренапатување