Шпедиција

Боми 10 Логистик нуди царинско застапување при увоз, извоз и транзит. Нашата услуга го опфаќа целокупниот увоз и извоз на стока во/од странство.


На тој начин клиентите добиваат комплетни и квалитетни шпедитерски услуги како што се:

  • Увозно/Извозно царинење
  • Царинење на привремено увезена стока
  • Изготвување на транзитни документи
  • Царинење за саеми и изложби
  • Реекспорт, складиштување
  • поедноставени царински постапки

Со цел да се одговори на потребите на клиентите за да се забрза и олесни транспортот отворивме и испостава на граничниот премин Табановце, каде што лиценцирани шпедитери ги изработуваат транзитните докумети.