Нов логистички центар!

Во индустриската зона во Илинден е поставен камен темелникот за новиот логистички центар на нашата компанија. Сакаме да овозможиме современи услови за работа на нашите вработени, да обезбедиме и гарантираме безбеден и сигурен прием и третман на стоките кои ги возиме и складираме, поголема ефикасност во работењето, брзина на услугите , точност и исполнителност.

Површината на целиот објект е 42.000м2 од кој затворен склад , отворен склад, паркинг простор за товарни возила, и канцелариски простор.

Последна новост